top of page
Søk
  • hildeaarskog

Terapeutiske videosamtaler -Virker det?Her er erfaringene til to som har hatt videosamtaler med meg:


«Det kan være lett å tenke at en samtale over Skype fort kan føles distansert og unaturlig, men jeg har fått erfare at videosamtaler virkelig kan være av stor verdi. Hilde har en egen tilstedeværelse og ro som gjør det enkelt å slappe av selv om man sitter ved en skjerm, og jeg opplevde at samtalene våre ble ekte og nære selv om møtepunktet var digitalt.»


«Jeg var nok i utgangspunktet litt skeptisk til terapeutisk videosamtale. Men ut fra den erfaring jeg har i dag, og sammenliknet med tidligere terapi hvor jeg var på kontoret hos terapeuten, kan jeg si jeg er blitt positivt overrasket. Det oppleves både komfortabelt, avslappende og trygt å møtes online hjemme hos seg selv: «å bli møtt der en er». Det er lett tilgjengelig hjelp. Jeg føler meg mindre som klient, og den terapeutiske relasjonen oppleves likevel nær, direkte, seriøs og virksom. Jeg synes dialogen kan være både lettere og mer åpen på hjemmebane via nettet, enn når en møtes på kontoret. Konklusjon; Nett terapi virker. Relasjonen mellom terapeut og klient som jeg ser på som den viktigste virksomme faktoren, er faktisk like bra som med et kontorbesøk.»


Jeg (Hilde) var også skeptisk til terapi på nett, men erfarte fort at det virkelig ikke har noe å si for kvaliteten på samtalen at man ikke er fysisk i samme rom. Jeg har hatt godt over 100 Skypesamtaler og både klientene og jeg opplever det svært positivt. Med unntak av den opplagte ulempen av å ikke være i samme rom, er det enkelt for de fleste av oss å unngå ulemper som dårlig dekning og urolig kamera. Både forskning og min erfaring er at videosamtaler, overraskende nok, fungerer like bra som vanlige samtaler.


Det er virkelig en vanesak (som tar de fleste mindre enn 1 samtaletime å venne seg til) som man vinner mye mer på å prøve enn å unngå. Men for de fleste er det en stor terskel å søke hjelp i form av samtaleterapi. Dersom man ikke er vant til å bruke videosamtale vil dette øke terskelen ytterligere. Da velger mange å utsette samtalen selv om det gjør at man dermed også utsetter en god mulighet til å få det bedre. Det krever dessverre mot å gå til samtale. Men mot er noe de fleste av oss mangler eller har lite av når vi har det tøft. Heldigvis behøver det ikke være så langt fra mot til motivasjon. Er du lei av å ha det sånn som du har det nå? Er du mer lei av å ha det sånn enn du frykter å teste ut en samtaletime på nett? Ja, da har kanskje motivasjonen gitt deg litt mot.


Det er jo faktisk mange som benytter seg av vanlige legetimer på Skype. Og det handler jo om fysiske plager som ofte bør sees og undersøkes. Da burde jo terapeutiske videosamtaler fungere minst like bra som en legetime på nett.

Terapeutiske fordeler med videosamtaler:

  • Forskning viser at det er like god effekt med samtaleterapi over Skype, som terapisamtaler ansikt-til-ansikt (Barak et al., 2008). Dette gjelder også utviklingen av en god relasjon mellom klient og terapeut.

  • Videosamtaler øker både kvalitet og tilgjengelighet på behandling av psykisk sykdom. Pasienten får «møte» behandleren hjemme i egen stue.

  • Faktisk ble kommunikasjonen noen ganger bedre via skjerm enn ansikt til ansikt på behandlerens kontor. Enkelte pasienter melder at kommunikasjonen blir mer konsentrert og ærlig. De kommer raskere til poenget (Kjøterøe et al., 2017).

  • Det er åpenbart godt å prate fra tryggheten i eget hjem. Noen opplever det da som enklere å åpne seg omkring vanskelige temaer og problematikk.


Praktiske fordeler med videosamtaler:

  • Ingen fare for å bli smittet av Corona (eller noe annet)

  • Bor du langt unna, kan du fortsatt treffe meg

  • Har du en travel hverdag, er det lettere både tidsmessig og praktisk å finne en ledig time hjemme hos deg selv, enn å måtte legge til reisevei og reisetid.

  • Mangler du barnevakt, har egne fysiske eller psykiske hindringer fra å komme deg ut av huset, er jeg fortsatt tilgjengelig for deg.

Gi deg selv en sjanse til å få det bedre.

Prøv videosamtale.

Håper jeg hører fra deg :)


113 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page