top of page
Søk
  • Hilde Aarskog

Urettferdig behandlet?


Hva det egentlig handler om, og litt om tilgivelse.

Ligger du våken om natten og har imaginære samtaler

med en som har såret eller irritert deg?

Klarer du ikke bli ferdig med det som skjedde og det spiser av

nattesøvnen, energien, og livsgleden din?

Følelsene når vi tenker på det den andre har gjort er sterke og kanskje til tider overveldende. Ser vi stadig for oss hva vi burde sagt eller hvordan vi burde handlet annerledes, er det ofte et tegn på at vi ikke klarer å gi slipp på trangen til å endre noe. Med mindre dette faktisk fører til at vi bestemmer oss for å gjøre noe for å endre situasjonen og relasjonen, kan denne kverningen vare i det uendelige. Og det er her tilgivelse kommer inn, fordi det handler om å gi slipp. Men vi kommer tilbake til det senere.

Først trenger vi å se nærmere på «situasjonen». Hva har skjedd?

Ofte er følelsene vi sitter med en blanding av mange faktorer. Desto mer vi klarer å sortere de ulike delene, jo mer vil vi bli i stand til å foreta en endring. Det er vanskelig å reparere noe man ikke forstår. Konkretisering og fokus på hver av faktorene, vil gjøre det så mye mer overkommelig.

«Situasjonen» er hva som har skjedd. Kanskje skjedde det én gang, kanskje har det vært gjentakende. Kanskje var det én person, kanskje var det flere. Sett deg gjerne ned med ark og penn og gjør det på den måten enda mer konkret og noe som forflyttes fra hodet og hjertet ditt og ned på arket. Da blir det lettere å få litt avstand til de sterkeste følelsene, samtidig som en blir mer mottakelig for nye perspektiv. Jeg skjønner at det følgende kan virke ganske teknisk og kunstig, men gi det en sjanse, så er jeg ganske sikker på at du vil få noen nye tanker.

Det er ikke nødvendig å være detaljert om alt den andre har gjort, alt som har skjedd og alt du har tenkt og følt. Følelser kommer som et uttrykk av hvordan vi tolker og opplever noe, men som oftest er vi ikke bevisste de lynkjappe tankene som kommer før følelsene dukker opp. Derfor trenger vi ofte å ta oss tid til et tilbakeblikk og se på hva følelsene kan fortelle oss om det vi har tolket.

Det viktigste er å kunne besvare og skille mellom følgende spørsmål:

  1. Hvem holder du noe imot?

  2. Hva har denne personen faktisk gjort eller sagt som har vært urett?

  3. Hva er det du har lagt til i hvordan du har tolket denne personens karakter eller motiv?

  4. Hva har du lagt til av hvordan du har tolket din egen verdi?

Ofte er følelsene vi bærer på mer knyttet til punkt 3 og 4 enn til punkt 2.

Tilgivelsen vi trenger å gi til den andre er kun knyttet til punkt 2

(og 3 dersom vi vet at den andre faktisk hadde dårlige motiv).

Tilgivelse er ikke det samme som tillit

Tilgivelse er ikke det samme som å si at det som skjedde var greit.

Tilgivelse handler om å gi slipp på retten til hevn eller forventningen om gjenopprettelse.

Om vi tror tilgivelse er om punkt 3 eller 4, kan vi vente i en evighet. Vi kan ikke tilgi en annen for den vi tror de dypest sett ER, og vi kan ikke tilgi den andre for at vi (tror vi) ER mindreverdige. Skal noen tilgis for punkt 4, må det være at vi tilgir oss selv for at vi har trodd at vi er mindre verdt enn vi egentlig er, og åpne opp for prosessen av å tenke mer riktige tanker om dette. Dermed blir alt som handler om hvordan vi har tolket den andre eller oss selv noe viselver nødt til å ta ansvar for. Vi kan ikke fortsette å holde det mot den andre.

Det kan jo hende at du tolket feil. Er du åpen for det? Hva er en mer hensiktsmessig tolkning du kan erstatte bitterheten med? Kanskje gjorde den andre noe ved et uhell eller ut fra en annen forståelse av situasjonen og deg enn det du har. Kanskje følte du deg tråkket på, men det behøver ikke bety at du er verdt å tråkkes på. Selv om det skulle vise seg at den andre gjorde en urett mot deg og faktisk mente at du var mindre verdt, behøver ikke du å akseptere det som en sannhet om hvem du er. De tok feil.

Noen ganger klarer vi ikke å tilgi fordi vi tenker at tilgivelse betyr å åpne opp for at vi kan bli såret igjen. Dessverre er det ingen garantier for at du ikke vil bli såret, men å velge å holde fast på sinne og bitterhet mot en annen er en garantert måte å såre seg selv på. Man frarøver seg selv livsglede og det er lett at også andre relasjoner blir påvirket av den smertefulle erfaringen vår. Tilgivelse er med på å åpne opp for at vi kan gå videre, bli sterkere og tørre å være sårbare i møte med andre.

Det skal sies at det mange ganger kan være nødvendig å sette noen grenser i møte med den andre for å beskytte oss selv for videre urett. Men mange ganger vil du nok erfare at den måten å se på situasjonen på som jeg har nevnt her, kan hjelpe deg å ta ansvar for hvordan du har det på en måte som kan gjøre det mulig for deg å beholde og kanskje til og med styrke relasjonen.

Send meg gjerne noen ord om det har gitt deg noen nye og hjelpsomme perspektiver. Men jeg vil også gjerne høre fra deg om du har flere spørsmål eller trenger ytterligere å bearbeide det du har opplevd.

Jeg hører gjerne fra deg om du vil dele noen tanker om det du akkurat har lest

eller om du ønsker å mere hjelp til å jobbe videre med noe liknende i livet ditt.

Takk at du tok deg tid til å lese!


115 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page