top of page
Søk
  • Hilde

Vonde følelser


“Whatever you do, don’t try and escape from your pain, but be with it. Because the attempt to escape from pain creates more pain.” – The Tibetan Book Of Living And Dying

Når noen spør deg; Hvordan har du det egentlig? Hva gjør du for å finne svaret på det? De fleste av oss som ønsker å svare ærlig, begynner kanskje å kjenne etter emosjonelt. Hvordan føler jeg om livet mitt akkurat nå? Også blir svaret formulert i forhold til hvordan vi opplever følelsene våre.

Men hva er følelser? Hender det ikke at vi sier "Du må gjøre det du føler er rett for deg" i det ene øyeblikket, og i det andre opplever vi at følelsene og reaksjonene våre er helt irrasjonelle?

Jeg tror at følelser er signaler som forteller oss hvordan vi tolker det vi opplever. Følelser blir som grunnmuren i huset vårt og rørene og de elektriske ledningene i husveggene. Vi kan forstå bedre hvorfor pærene i taket går og går ved å følge dem ved å kjenne på den elektriske ladningen/følelsen som en bro til fortidens minner/grunnmuren som er knyttet til disse følelsene/elektriske ladningene. Slik finner vi årsaken hvor man lettere kan gripe inn å forandre perspektivene. Som en elektriker som ikke bare skifter lyspærene som går og går, men som går til årsaken til problemet.

Alt for ofte redder vi folk ut fra smerten dems. Vi gir en klem og trøster dem og stryker dem på ryggen for å hjelpe dem å roe seg ned/fortrenge det. Det krever mot å stå sammen med folk i smerten. La de kjenne på smerten og finne ut hvor den

kommer fra… Den forteller oss noe om hva vi tror om situasjonen. Smerte er en uungåelig del av livet, men vi kan velge om vi vil face den og tåle det mens vi bearbeider den over en kortere tid, eller prøve å fortrenge den og kjempe mot den over lengre tid. Mange av oss har kanskje lært at «negative følelser» skal fortrenges, også skal vi gjøre det rette på tross av hva vi føler. «Skjerp deg!». «Ta deg sammen!»

Vekst skjer når vi tør å erkjenne hvorfor vi føler som vi gjør ved å lytte til følelsene våre, og finne mer hensiktsmessige perspektiver å leve ut ifra.

Det er mye mer slitsomt å holde forsvarsverkene våre oppe

enn det som kreves for å være seg selv og heller ta tak i det som dukker opp...

Grunnmuren vår bygges de første årene av livet vårt. Der lærer vi grunnleggende ting om oss selv og verden rundt oss. Det bygges opp i hovedsak de 6 første årene av livet vårt, og er oftest ubevisst; Vi klarer ikke å huske hvert sekund, men vi lærer hele tiden og grupperer etterhvert liknende situasjoner sammen gjennom assosiasjon så vi slipper å møte alt som om det var 100% nytt hvert sekund. Dette er nødvendig og lurt, men vi glemmer å huske på hvor mye det kanskje preger oss i hverdagen. Hvor mye husker du fra før du ble 4? Vi ser andre sitt hus og til og med vårt eget uten at vi vet så mye om grunnmuren. Vi dømmer oss selv og andre ut fra det vi ser her og nå uten å ta med i beregningen at det er viktige ting vi ikke ser. Ofte når vi blir sinte er det fordi vi dømmer et annet menneske for hva vi tror er bak fasaden, hva vi tror er motivet dems. Uten at vi egentilg vet. Til og med et hus med råtten grunnmur, kan ha nydelig fasade ganske lenge før det begynner å kollapse. Og man kan bygge det fineste hus på en slik grunnmur, uten å være trygg på hvor lenge det holder. Hva slags fasade har du? Hvor ærlig er den?

«Når vi ser de brokete mønstrene av de mange små og store begivenhetene som utgjør et menneskeliv-når vi greier å se enkeltmenneskets historie-vil også respekten for mennesket som sådan komme sigende, uansett hva det har gjort. Ikke vennskap, ikke nærhet, kanskje ikke eganget snev av sympati. Men respekt for dette mennesket slik det nå engang er blitt, som menneske.» (Lippestad 2013:26)

Har du vanskelige følelser? Sett ord på følelsene; hva sier de? Noter minner som dukker opp. Noter destruktive tanker om deg selv, andre, livet etc. som du identifiserer i de minnene. Og finn mer hensiktsmessige tolkninger du kan øve deg i å tenke.

#Stress #HealthyLiving

37 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page